|

CSS logo

Försäkringsvillkor

Läs om våra försäkringsvillkor

Denna förmån gäller endast kunder som tagit del av vår försäkringsoption som finns beskriven i hyresavtalet. Läs noggrant klausul 7.4 i hyresavtalet.

Totalt försäkrat belopp

Det verkliga maximala värdet av varorna vid alla aktuella tidpunkter, såsom detta har skriftligen redovisats för oss i kontraktet eller annorstädes. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga 500,000 sek för en enskild kund, för så vitt det ej har skriftligen bekräftats av oss. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggspremie, om annat ej följer av det tidigare avtalet med våra försäkringsgivare, mal.

Försäkrade risker

Fysisk förlust av eller skada på försäkringstagarens egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande material från spårtrafik.

Underförsäkring

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det verkliga värdet av den egendom som finns magasinerad vid alla aktuella tidpunkter. Om Ni inte uppger Er egendoms fulla nyanskaffningsvärde i kontraktet , kommer vi, i händelse av skadeanmälan, endast att ha rätt till ersättning på Era vägnar från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till Er egendoms totala nyanskaffningsvärde.

Grundval för skadereglering

Reglering av skada sker på ersättningsbasis, antingen för nyanskaffning eller för reparation. Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktar försäkringsgivarna objektens ålder, kvalitet, användningsgrad och därav beroende marknadsvärde för ifrågavarande objekt.

Självrisk

Försäkringsgivarna betalar inte de första 2,500 sek av varje enskild skadeanmälan per kund.

Klausul om par och satser

Om ett objekt ingår i ett par eller en sats av objekt, skall Försäkringsgivarna endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt, som ingår i ett par eller en sats av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

Tidsfrist för skadeanmälan

Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på Er egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av Er egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Förfarande vid skadereglering

Om Er egendom förloras eller skadas och Ni vill göra en skadeanmälan med stöd av vårt försäkringsbrev, ber vi Er göra det skriftligt. Er anmälan skall sändas till oss på den adress eller det telefaxnummer som angivits på Ert magasineringsavtal. Inom två dagar efter mottagandet av denna anmälan kommer vi att underrätta försäkringsgivarna om skadeanmälningen.

Ladda ner PDF →

Dokument

Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, skall regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information.

Undantag

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

Redo att boka förråd

Beställ enkelt online, eller kom in till en av våra butiker

Sök på hemsidan

Bli ringt opp  Vad menas med gratis skåpbil?

  Skaffa en skåpbil på köpet.

  Vid uthyrning av detta förråd får du en gratis skåpbil till ditt förfogande när du flyttar in sakerna i lagret. När du har beställt får du en rabattkod som du kan använda hos våra samarbetspartners.
  Kontakta oss om du har några frågor.

  Vad är lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bärhjälp och chaufför med när du beställer förvaring.

  Tjänsten kräver 6 månaders bindning av lagerhyran. 

  Vad är outlet?

  Outletförråd har lägre priser!

  Eftersom de har en lite udda form, en stolpe eller ett rör på stocken eller liknande.