|

CSS logo

Integritetspolicy

City Self-Storage AB

Uppdaterat datum: 13.09.2023

1) Inledning

Denna integritetspolicy gäller för Self Storage Group ASA och dess tillhörande verksamheter och förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information, hur vi tar hänsyn till din integritet, vilka typer av personuppgifter vi samlar in, behandlingsändamålen och rättigheterna relaterade till dina personuppgifter. 

Self Storage Group ASA, genom sin verkställande direktör, är ansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Self Storage Group värnar om din integritet och strävar alltid efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Denna policy kommer bland annat att hjälpa dig att förstå vilka typer av personuppgifter som Self Storage Group samlar in och hur de används. 

Denna integritetspolicy gäller för följande tillhörande verksamheter till Self Storage Group ASA (100% ägda dotterbolag):

– (NO) – OK Minilager AS (990 626 219) 

– (NO) – SSG Shared Services Norway AS (929 821 556) 

– (NO) – City Self-Storage Norge AS (984 801 408) 

– (SE) – City Self-Storage Sverige AB (556660-1745) 

– (DK) – City Self Storage A/S (20665904) 


2) Rättslig grund

Personuppgifter och utvärderingar som kan kopplas till en identifierbar enskild person. Det kan vara exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress eller köp- och tjänstehistorik. 

All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande, omfattas av särskilda regler, inklusive personuppgiftslagen. Det är verkställande direktören som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens bestämmelser. Integritetsskyddsmyndigheten övervakar att lagen följs. 

Self Storage Group ASAs grund för att behandla personuppgifter kommer att variera, men enligt personuppgiftslagen § 8 bokstav a och b kommer det att bestå av samtycke från den registrerade eller vara lagstadgat. Vidare kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal med den registrerade eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Samtycke för behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas enligt GDPR artikel 13 (2) bokstav c. 

Den norska personuppgiftslagen är tillämplig på vår behandling av personuppgifter. 

 

3) Vilken typ av uppgifter samlar vi in?

För att kunna leverera så bra tjänster som möjligt är vi beroende av att samla in olika typer av information, inklusive personuppgifter om dig. Nedan följer en översikt över hur vi vanligtvis samlar in personuppgifter och vilka typer av uppgifter detta vanligtvis innefattar. Vi samlar inte in känslig information.

a) Uppgifter du själv lämnar till oss

När du registrerar dig på vår webbplats måste du ange viss information som vi lagrar, såsom namn, e-postadress och mobilnummer med mera. Vi kommer även att lagra uppgifter när du senare kontaktar oss, till exempel förfrågningar på någon av våra avdelningar.  

När du kontaktar oss via telefon, chatt, e-post eller andra digitala kanaler kommer vi också att lagra information. Den information du lämnar kan också kompletteras med hjälp av uppslagstjänster, köphistorik eller sociala medier. Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss.

b) Uppgifter vi får genom användning av våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi samlar bland annat information om:

i) Din enhet och internetanslutning:

Vi kan registrera information om den enhet du använder, till exempel tillverkare av mobil/PC, operativsystem och webbläsarversion. Vi kan också samla information om anslutningen till våra tjänster, såsom IP-adresser, nätverks-ID, kakor (cookies) och unika identifieringsfiler. 

ii) Användning av tjänsterna eller köp:

Vi registrerar information om din användning av tjänsterna eller de köp du gör, såsom vilka sidor du besöker, när du besöker sidorna, vilka funktioner du har använt på sidorna och eventuella köp du har gjort.

iii) Information om plats:

Vi kan även registrera din geografiska plats när du använder våra tjänster eller handlar i våra butiker genom data från dina köp.

c) Information vi får från andra källor

Vi samarbetar också med tredje parter (t.ex. affärspartners, tekniska tjänsteleverantörer, betaltjänster och leveranstjänster, reklamnätverk, analysföretag, sökmotorer och kreditupplysningsbyråer) och kan få information om dig från dessa.

d) Cookies och annat lokalt lagrat innehåll

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser lagras cookies och annan data som senare kan läsas av oss.

e) Automatiska bedömningar

Genom analys av dina köp och beteende kan det göras automatiska kategoriseringar av dig som kund.

f) Användning av åtkomstsystemen loggas på de avdelningar där vi har åtkomstsystem.

g) Videoupptagningar på våra avdelningar.

 

4) Vad används informationen till?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

a) För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att leverera våra tjänster till dig. Till exempel behöver vi personuppgifter för att kunna kontakta dig och för att du ska kunna betala för de tjänster/varor vi tillhandahåller. Om du kontaktar oss via kundtjänst: Beroende på vad ärendet gäller och från vilken kanal du kontaktar oss (telefon, chatt eller e-post), kan vi behöva veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress eller ditt telefonnummer. Vi kommer att samla in de uppgifter vi behöver för att kunna hjälpa dig. 

Vi använder också personuppgifter för att säkerställa en så bra användarupplevelse som möjligt för dig, bland annat genom att anpassa visningen av innehållet till din skärm/enhet och se till att sidorna laddas så snabbt som möjligt.

b) För att anpassa tjänsterna, ge dig rekommendationer och relevant marknadsföring

Vi vill ge dig rekommendationer, produktinformation och anpassade tjänster som är så relevanta som möjligt för dig.  

Detta kommer att baseras både på ditt egna beteende, till exempel vilka produkter och tjänster du har använt eller köpt, annonser du har klickat på eller artiklar du har läst, och på beteendet hos andra användare med liknande användningsmönster som dig. 

c) För att förbättra digital kommunikation och annonsering

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra vår annonsering. Genom att skapa en profil hos oss godkänner du riktad annonsering genom programmatiskt köp och riktad annonsering genom sociala medier där dina personuppgifter kommer att användas i köp av sådan annonsering.

d) För att sammanställa statistik och förstå marknadstrender

Vi sammanställer statistik och analyserar marknadstrender. Detta gör vi för att kunna förbättra och vidareutveckla våra produkter och tjänster. I den utsträckning det är praktiskt möjligt försöker vi göra detta med anonym information, utan att veta att informationen är specifikt kopplad till dig.

e) För att förebygga missbruk av våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att förebygga missbruk av våra tjänster. Missbruk kan inkludera försök att logga in på andras konton, bedrägeriförsök, ”spamming”, trakasserier, förtal och andra handlingar som är förbjudna enligt svensk lag. Informationen från åtkomstloggar och videoövervakning kan också användas av säkerhetsskäl på våra anläggningar. 

 

5) Vem behandlar din information? (Databehandlare)

Self Storage Group ASA är ansvarig för behandlingen av företagets personuppgifter. 

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter, inklusive: 

  • Betalningsbehandlare för att hantera betalningsprocessen. 
  • IT-tjänsteleverantörer för att underhålla och säkra våra IT-system. 
  • Juridiska och reglerande myndigheter för att uppfylla lagliga förpliktelser. 
  • Marknadsföringspartners för marknadsföringsändamål. 

Vi har ingått databehandlaravtal med de företag som behandlar information åt oss, och de delar inte information med tredje parter. 

 

6) Hantering av personuppgifter

Du kan själv påverka vilka personuppgifter vi ska ha om dig och hur vi ska använda dem. Du kan göra detta genom att kontakta oss på: faso@selfstoragegroup.no / +47 92429438 

Om du upptäcker felaktigheter i de uppgifter vi har om dig kan du ändra detta i inställningarna eller genom att kontakta oss så att vi kan rätta till det.

 

7) Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för Self Storage Group. Vi åtar oss att skydda de uppgifter vi samlar in. Vi upprätthåller organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in, mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, delning eller användning. Vi använder SSL-kryptering på våra webbplatser som vi använder för överföring av vissa personuppgifter. 

Self Storage Group lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket personuppgifterna samlades in, om inte gällande lag kräver eller möjliggör något annat. Vi vidtar åtgärder för att radera eller permanent de-identifiera personuppgifter om detta krävs enligt lag eller om det inte längre finns något behov av personuppgifterna för det ändamål vi samlade in dem. 

Här är några av de åtgärder vi har implementerat: 

Vi granskar regelbundet och förbättrar våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att möta de ständigt föränderliga hoten mot dataskydd. 

Vi använder kryptering för att säkerställa att känslig information skyddas under överföring och lagring. 

Vi har strikt åtkomstkontroll för att säkerställa att endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifter. Åtkomst beviljas baserat på roller och behov. 

All vår personal utbildas i dataskydd och integritetsbestämmelser för att säkerställa att de förstår hur man hanterar personuppgifter på ett säkert sätt. 

Vi övervakar regelbundet våra datasystem för att upptäcka obehörig aktivitet eller säkerhetsbrott, och vi vidtar omedelbara åtgärder vid sådana händelser. 

Säkerhetstester: Vi utför regelbundna säkerhetstester och sårbarhetsanalyser för att identifiera potentiella svagheter i våra datasystem och applikationer. 

 

8) Radering

Self Storage Group raderar dina uppgifter i enlighet med kraven i regelverket. Uppgifter om köp raderas i huvudsak när det inte längre finns behov av att lagra uppgifterna för att besvara kundförfrågningar och reklamationer, om vi inte behöver uppgifterna för att uppfylla andra legitima ändamål. Redovisningslagstiftningen och annan lagstiftning kan i vissa fall kräva att vi lagrar vissa typer av information under en längre tid.  

Istället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem. Med anonymisering menas att alla identifierande eller potentiellt identifierande kännetecken tas bort från dataset som behålls. 

 

9) Överföring av personuppgifter till utlandet

a) Inom EU/EES

Dina personuppgifter kan överföras till utlandet. Överföring av personuppgifter inom EU/EES-området kan fritt utföras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

b) Utanför EU / EES

Om vi överför personuppgifter utanför EU/EES-området kommer vi att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att vi kommer att inhämta ditt samtycke för att genomföra överföringen eller använda andra mekanismer för att genomföra en laglig överföring. 

 

10) Dina rättigheter

Self Storage Group värdesätter dina åsikter. Här kan du se vilka rättigheter du har när som helst och som du kan göra gällande genom att kontakta oss här. 

Återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot meddelanden från oss om erbjudanden av våra varor och tjänster, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Vi har gjort det enkelt för dig att avsäga dig den här typen av meddelanden i varje meddelande från oss. Samtycke kan också återkallas genom att kontakta kundtjänst. 

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter enligt personuppgiftslagen § 18 och GDPR artikel 15. 

Begära rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktig information vi har om dig eller begär att vi raderar personuppgifter. Vi kommer att försöka uppfylla en begäran om att radera personuppgifter så långt som möjligt, men vi kan inte göra detta om det finns tungt vägande skäl att inte radera, till exempel om vi måste behålla informationen av dokumentationsskäl. 

Rätt att klaga. Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten, enligt GDPR artikel 13 (2) bokstav d. 

Du har rätt att protestera mot vissa typer av behandling, inklusive direktmarknadsföring. 

Du har rätt att få behandlingen begränsad i vissa fall enligt GDPR artikel 18. 

Du har rätt till dataportabilitet; begär en kopia av dina data i ett strukturerat, allmänt använt format. 

 

11) Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I vissa fall har andra företag tillgång till dina personuppgifter: 

Andra företag inom koncernen: Personuppgifter kommer att delas med moderbolaget Self Storage Group ASA, och i vissa fall kan vi behöva dela dina personuppgifter även med andra företag inom koncernen, till exempel för kundtjänst. De uppgifter vi delar kommer i mottagarföretaget inte att användas för andra ändamål än de som anges ovan i punkt 4) 

Försäkringsbolag: Om du har valt att teckna försäkringen som vi förmedlar, kan vi på begäran från försäkringsbolaget, eller vid skadehändelser ge försäkringsbolaget tillgång till personuppgifter, alternativt till tredje part som är ansvarig för eventuell skadehantering 

Offentlig myndighet: Dina personuppgifter kan i särskilda fall lämnas ut till relevant offentlig myndighet. Sådan utlämning kommer endast att ske om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar och regler. 

På våra webbplatser kan du välja att använda vissa funktioner som du får tillgång till via andra företag eller som vi samarbetar med andra företag om. Dessa funktioner, inklusive verktyg för sociala nätverk och geolokalisering, drivs av tredje parter, inklusive sociala nätverk. Dessa tredje parter kan använda eller dela personuppgifter enligt sina egna integritetspolicyer. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom tredje parters integritetspolicyer om du använder sådana funktioner. 

 

12) Användning av cookies och liknande funktioner

Vi använder så kallade cookies eller kakor för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En kaka är en textfil som lagras i din webbläsares internminne när du besöker eller interagerar med en webbplats. 

Du har möjlighet att förhindra att vi placerar sådana cookies i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) är inställda på att automatiskt acceptera cookies, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras.  

Nackdelen med att inaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Det beror på att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just funktionaliteten på webbplatsen, som exempelvis att webbplatsen ska komma ihåg vad du har lagt i varukorgen. 

Vi använder också andra verktyg än cookies för att samla in information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, operativsystem, datum och tid för besök på webbplatsen samt viss data om hur du navigerar på sidan. 

Denna information använder vi för att analysera trender, så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig. 

 

13) Externa länkar

Webbplatsen kan från tid till annan innehålla länkar till externa webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicyer eller innehåll på sådana webbplatser. 

 

14) Särskilt om marknadsföring via e-post och SMS

Om du har en aktiv kundrelation med oss kan vi skicka marknadsföring via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmetoder enligt marknadsföringslagen § 15. Det inkluderar nyhetsbrev och andra meddelanden gällande innehåll, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang från oss, våra samarbetspartners och partners via e-post, telefon, SMS, post och sociala medier. 

Om du däremot inte har en aktiv kundrelation kommer vi bara att skicka sådan marknadsföring om du har gett oss ditt samtycke till detta. Din persondata kan också användas för att anpassa denna kommunikation. Du kan när som helst enkelt och kostnadsfritt avanmäla dig från marknadsföringsmeddelanden genom avanmälningsfunktionen i e-postmeddelanden/SMS. 

 

15) Övervakningskameror

Self Storage Group har övervakningskameror installerade på de flesta av våra avdelningar. Alla inspelningar raderas efter inspelningen. Om det är sannolikt att en inspelning kommer att lämnas över till polisen kan inspelningen sparas i upp till 30 dagar. 

 

16) Tillträdessystem

På de flesta av våra avdelningar har vi ett tillträdessystem, antingen i form av kodöppning eller öppning via telenyckel. Användningen av tillträdessystemen loggas. 

 

17) E-post, chatt och telefon

Self Storage Group använder e-post, chatt och telefon som en del av det dagliga arbetet med att betjäna kunder och intressenter. Relevant information som framkommer i telefonsamtal och e-postutväxling/chattloggning som sker som en del av kundhanteringen dokumenteras. 

 

18) Ändringar av integritetspolicyn

Vi kommer regelbundet att kunna uppdatera eller ändra integritetspolicyn. Vid större ändringar kommer vi att informera om detta. 

 

19) Kontaktinformation och ansvarig 

Behandlingsansvarig på Self Storage Group ASA är verkställande direktör Fabian Søbak 

E-post: faso@selfstoragegroup.no 

Telefon: +47 92 42 94 38 

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om vår användning av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på faso@selfstoragegroup.no. Använd samma kontaktuppgifter om du vill ha insyn, rättelse eller radering. 

Vid jämna mellanrum kommer sekretesspolicyn att uppdateras. Vid större uppdateringar skall du informeras om dessa förändringar.

Priser på förråd

Kontakta gärna oss för att få reda på mer

Vi är förråd i olika storlekar, från 0,5 till 150 m2. Hitta den storlek du behöver och se våra priser på nätet.

Vi finns här för att hjälpa dig

Våra förvaringsexperter är alltid redo att hjälpa dig. De flesta av våra anläggningar är bemannade för att du ska kunna få personlig hjälp på plats. Vi finns också tillgängliga på telefon. Tveka inte att kontakta oss.

Tlf: 0200 22 50 70

Tycker du att det är lättare att chatta? Vi hjälper dig gärna via vår chattfunktion. Klicka på knappen längst ned till höger för att öppna chatten.

Vill du veta mer om våra förvaringslösningar?

Vi er experter på rensade rum. Läs varför här

Sök på hemsidan

Vad menas med gratis skåpbil?

Skaffa en skåpbil på köpet.

Vid uthyrning av detta förråd får du en gratis skåpbil till ditt förfogande när du flyttar in sakerna i lagret. När du har beställt får du en rabattkod som du kan använda hos våra samarbetspartners.
Kontakta oss om du har några frågor.

Vad är lagertaxi?

Med Lagertaxi får du bil, bärhjälp och chaufför med när du beställer förvaring.

Tjänsten kräver 6 månaders bindning av lagerhyran. 

Vad är outlet?

Outletförråd har lägre priser!

Eftersom de har en lite udda form, en stolpe eller ett rör på stocken eller liknande.